top of page

EU Green Week, EUSEW og EWRC – en oppdatering

Andreas Løhren

MAi. 08, 2020

Koronasituasjonen påvirker alle arrangement i EU, og EU Green Week ,som vanligvis blir avholdt på våren, er utsatt til 20.-22. oktober 2020.

Koronasituasjonen påvirker alle arrangement i EU, og EU Green Week ,som vanligvis blir avholdt på våren, er utsatt til 20.-22. oktober 2020.

EU Green Week er EUs årlige konferanse som fokuserer på miljø. Tema for årets Green Week er natur og biologisk mangfold og man vil se nærmere på hvilken måte biologisk mangfold kan styrke gjenoppbyggingen av samfunnet og økonomien etter pandemien. Hvordan kan European Green Deal bidra til å beskytte og gjenoppbygge naturen? Årets Green Week vil også fungere som en milepæl på veien til Conference of the Parties (COP 15) om biologisk mangfold i 2021, der verdensledere vil vedta en 10-årig handlingsplan for biologisk mangfold – en ny global avtale for mennesker og natur.

Les mer om EU Green Week 2020 her: https://www.eugreenweek.eu/en

EU Sustainable Energy Week (EUSEW) er den største europeiske konferansen dedikert til fornybar energi og effektiv energibruk, og skal i utgangspunktet avholdes 23.-25. juni i Brussel, men i lys av koronasituasjonen kan dette bli endret. Oppdateringer vil komme fortløpende.

European Week of Regions and Cities (EWRC)  er det største årlige Brussel-baserte arrangementet innenfor Regionalpolitikk, og den skal i år arrangeres 12.-15. oktober i Brussel, og foreløpig planlegges alt som normalt.

bottom of page