top of page

Hospitering og studiebesøk høsten 2020

Andreas Løhren

MAI. 08, 2020

Osloregionens Europakontor inviterer hvert semester våre medlemmer til å komme til Brussel på studiebesøk eller på et hospiteringsopphold. Også for høsten 2020 åpner vi opp for denne muligheten, men med forbehold om hvordan koronasituasjonen utvikler seg.

Osloregionens Europakontor inviterer hvert semester våre medlemmer til å komme til Brussel på studiebesøk eller på et hospiteringsopphold. Også for høsten 2020 åpner vi opp for denne muligheten, men med forbehold om hvordan koronasituasjonen utvikler seg.

Et studiebesøk eller hospiteringsopphold i Brussel gir mulighet til å bli oppdatert på hva som pågår i EU akkurat nå, hvilke muligheter som finnes i EU-programmene, og hvordan norske aktører kan dra nytte av alle mulighetene som finnes i Brussel. Man får en unik mulighet til å ta pulsen på Europas hovedstad, komme tett på prosessene som foregår i EU-institusjonene, og få et nært innblikk i Norges forhold til EU/EØS.

Sekretariatet bidrar med å lage et skreddersydd program for studiebesøkene, mens hospitantene blir bedt om å lage en plan for oppholdet og de temaene og fagområdene de ønsker å sette seg spesielt inn i. På bakgrunn av dette bistår sekretariatet med forslag til nettverk, organisasjoner og institusjoner, og personer som kan kontaktes. I tillegg blir hospitanten en del av kontorets daglige virke og får muligheten til å delta på studieprogrammer, seminarer og eksterne og interne møter.

Interessert? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen for mer informasjon

bottom of page